Glasbene raziskave
Glasbene raziskave

Glasbo izbirajo poslušalci

Na radijskih postajah Infonet medie izbirajo glasbo poslušalci. Za takšen pristop smo se odločili, ker je najbolj demokratičen. Radijske postaje so namenjene poslušalcem in zato je prav, da poslušalci sami izberejo glasbo. Z letom 2007 smo zato začeli izvajati glasbene raziskave pri poslušalcih. To pomeni, da se na radijskih postajah Infonet medie predvaja samo tista glasba, ki jo poslušalci dovolj dobro ocenijo. Torej nobena pesem, ne domača niti tuja, se ne predvaja, če o njej niso podali svojega mnenja poslušalci. Pri tem pa velja opozoriti, da poslušalci ne ocenjujejo kvalitete glasbe, ampak le to, koliko jim je določena pesem všeč. Namen glasbenih raziskav zato ni ocenjevanje kvalitete glasbe, ampak pridobivanje podatka o tem, koliko je določena pesem poslušalcem všeč na lestvici od 1 do 5 in kako pogosto si želijo to pesem slišati na radiu. Vsaka pesem mora zato obvezno čez "sito" poslušalcev.

Lasten klicni in raziskovalni center

Infonet media d.d. je s strokovnimi sodelavci s področja glasbe in produkcije ter izkušenimi raziskovalci razvila edinstven način preverjanja všečnosti glasbe – Glasbeni test, v katerem preverjamo kakšna glasba je všeč radijskim poslušalcem. Na podlagi teh ugotovitev se oblikujejo seznami sklad, ki se predvajajo v programu.

Preverite všečnost vaše nove skladbe

Prav tako so k uporabi glasbenih raziskav povabljeni glasbeniki, ki lahko na tak način preverijo všečnost svojih novih skladb. Glasbene raziskave Infonet medie vam omogočijo, da med ciljno publiko preverite všečnost sklade še preden jo pošljete v radijski eter. 

Kontakt za informacije in ponudbe: info@infonet.fm