Radijska dejavnost

Radijska dejavnost

V okviru svoje radijske dejavnosti Infonet media d.d. investira v nakupe radijskih postaj. Infonet media je v okviru svoje strategija kupovala radijske postaje in jih med seboj povezala ter tako izboljšala bodisi poslovanje ali pa poslušanost. Poslovni model se je izkazal za uspešnega tako doma kot v tujini.


Infonet media ima v lasti:
- Koroški Radio
- Radio Robin
- Radio Maxi
- Radio1
- Radio Antena
- Radio Kranj
- Radio Bob
- Radio Triglav